Nejlepší dřevěná paliva

Výroba dřevěných briket

Dřevěné brikety se vyrábějí zejména z dřevního odpadu jako jsou piliny nebo hobliny, které se shromažďují z truhlářských provozů. Jejich výroba patří mezi nejefektivnější způsoby využití drobného a sypkého dřevního odpadu. Dřevěné brikety jsou sami o sobě velice ekologické, protože při jejich výrobě, která vzniká pod vysokým tlakem není přidáváno žádné množství pojidel nebo toxických látek, které se později při topení spalují. Zároveň je tím pádem i jejich spalování ekologické.

Dřevěné brikety se vyrábějí pomocí speciálního lisu za velice vysokého tlaku a bez chemických látek. Prvním krokem je samozřejmě jejich dokonalé vysušení a o zbytek se už postará lis. Díky vysokému tlaku tak mají slisované brikety tvar oválu, který je uprostřed opatřen dírkou a samotná briketa se nerozpadá.

Při spalování dřevěných briket vzniká pouze malé množství kouře, které není opatřeno škodlivými plyny díky chemickým látkám. Při spalování klasického dřeva vzniká velké množství kouře proto, že je v dřevě mnoho síry. Dřevěná briketa je ale síry zbavena a je v nich naopak velké množství draslíku. Popel z briket je tedy vhodný zejména pro hnojení zahrad nebo jednodruhových rostlin.

Dřevěné brikety se přidávají do kamen až ve chvíli, kdy je v nich rozdělán plamen.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Výroba a prodej briket a označen , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.